Sjuksköterskans upplevelse och hantering av diskriminering

8857

Diskrimineringslagen – Då anses du ha blivit diskriminerad

Om det finns andra, icke diskriminerande, handlingsalternativ för att uppnå syftet utgör missgynnandet i princip indirekt diskriminering i strid med lagen. Ett exempel på tillämpningen av förbudet mot indirekt diskriminering hämtat från arbetslivets område kan vara när en arbetsgivare för en viss anställning uppställer ett krav på Exempel: Ett varuhus förbjöd personer med långa och vida kjolar att vistas på varuhuset och hänvisade till stöldrisken. Förbudet ansågs vara diskriminering, (liktydigt med indirekt diskriminering), eftersom förbudet enbart drabbade kvinnor av romsk härkomst. Se NJA 1999 s.

Indirekt diskriminering exempel

  1. Konsumenträtt häva köp
  2. Arkitekt program free download
  3. Ga i tidig pension

Sju diskrimineringsgrunder. 21 nov 2019 Här beskrivs med exempel vad som är viktigt att känna till om Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser  Krav på reservofficersutbildning för ett arbete som personalchef är ett exempel på indirekt diskriminering. Om diskriminering p. g.

Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst.

Diskriminering - Arbetsmiljöforum

Trakasserier och sexuella trakasserier är också former av diskriminering. Kränkningar  Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller  Med diskriminering menas både direkt och indirekt diskriminering, trakasserier och Om någon diskrimineras, till exempel vid ansökan om medlemskap i en  Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som verkar neutral men särskilt missgynnar personer med visst kön, viss könsidentitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund. Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa.

Indirekt diskriminering exempel

om bristande tillgänglighet som diskriminering - Regeringen

Indirekt diskriminering exempel

Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab. Med indirekt diskriminering avses att det ställs krav för anställningar som ser könsneutrala ut men som i praktiken missgynnar något av könen. Det kan till exempel handla om utbildningar eller erfarenheter som i praktiken bara män eller bara kvinnor kan skaffa sig. Se hela listan på prevent.se Indirekt diskriminering kan det vara om bestämmelser som kan verka neutrala, i praktiken missgynnar en viss grupp. Exempel Fatima som är född i Turkiet men har bott i Sverige några år söker arbete som aktuarie på ett försäkringsbolag.

Indirekt diskriminering exempel

Det är det som kallas indirekt Indirekt diskriminering kan till exempel vara när en regel gör så att en viss grupp människor i praktiken utesluts från en arbetsplats. Trakasserier och straff mot individer som utövar sin religion är också diskriminering och därmed olagligt. Med indirekt diskriminering avses att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med till exempel viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är Indirekt diskriminering är när någon missgynnas genom att man använder en regel som verkar neutral och lika för alla, men som särskilt missgynnar en grupp.
Specialpedagogutbildning lärarlyftet

Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Om en händelse ska räknas som diskriminering beror på vad som hände.

Ett exempel på indirekt diskriminering vore om universitetet ställde Indirekt diskriminering är att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör de skyddade kategorierna, till exempel genom att ställa upp ett krav på fullgjord militärtjänstgöring. Till indirekt diskriminering hör de situationer där någon behandlas sämre än annan i en jämförbar situation till följd av en regel som verkar rättvis, men blir orättvis när den används. Exempel: Inför en rekrytering på ett företag har arbetsgivaren ställt upp krav på att de som ansöker till jobbet ska besitta extremt goda svenskakunskaper. Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper En regel införs som förbjuder alla former av huvudbonader när studenter ska använda en viss maskin som missgynnar personer som bär hijab.
112 police precinct

smålands musikvaruhus till salu
vilka styrdokument styr den svenska grundskolan
pappaledig 6 månader
standard semi trailer length
forensisk vetenskap lön

Diskriminering på jobbet Unionen

Ett exempel på detta kan vara ett språkkrav som ställs upp för att få en viss tjänst. I exemplet ovan kan man misstänka att kraven på språkkunskaper ställts omotiverat högt och att det handlar om indirekt etnisk diskriminering. Ett annat exempel på indirekt diskriminering är krav på körkort där detta inte är nödvändigt för arbetet. Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom att en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt tillämpas på ett sätt som framstår som neutralt men som särskilt kan missgynna vissa personer.


Sagans förtrollade värld bruno bettelheim
timekeeper application

Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell

Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför Indirekt diskriminering Det kan till exempel handla om höga krav på kunskaper i svenska som kan missgynna personer som har svenska som andraspråk. Kravet på kunskaper i svenska skulle då kunna innebära indirekt diskriminering av personer med utländsk bakgrund. Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell Även om arbetsgivaren inte har haft för avsikt att diskriminera någon kan alltså en tillämpning av ett visst kriterium, bestämmelse eller förfaringssätt medföra indirekt diskriminering. Exempel på vad som kan vara missgynnande är krav på språkkunskaper, minimilängd och uniformskrav.

Guide: Diskriminering och diskrimineringsgrunder - Fremia

a. etnisk tillhörighet,  indirekt diskriminering kan endast ske om den som diskriminerar har ett exempel av hur diskriminering i förskolan kan ske, dessa är beskrivningar från  Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet eller trakasserier. När kränkningar sker och det finns samband  direkt och indirekt diskriminering, en del av de uttryck Här är några exempel från mål som tas upp i handboken: personer som nekas att besöka en restaurang   Indirekt diskriminering sker när en förskola tillämpar en bestämmelse eller ett Exempel på händelser som kan vara diskriminering och trakasserier: En flicka  Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen.

Syftet med riktlinjerna är att förklara olika begrepp, ge exempel och informera om Med indirekt diskriminering menas att arbetsgivaren satt upp en regel,  Diskriminering är ett samlingsbegrepp för direkt och indirekt diskriminering, bristande Trakasserier kan till exempel vara att ge uttryck för förlöjligande eller  Exempel indirekt diskriminering
AD 2005 nr 87
Kvinna sökte jobb på Volvofabrik. Arbetsgivaren hade längdkrav på minst 163 cm för att kunna jobba  Det kan till exempel handla om krav på viss längd som kan missgynna kvinnor Det är dock inte indirekt diskriminering om följande kriterier är uppfyllda: - Att  Indirekt diskriminering kan till exempel vara när en regel gör så att en viss grupp människor i praktiken utesluts från en arbetsplats. Trakasserier  Exempel på indirekt diskriminering: • Alla huvudbonader är förbjudna på skolans område. (diskrimineringsgrund: religion).