Rektorsprogrammet. Måldokument 2015-2021 - Skolverket

351

Rektorsutbildning stoppas - Sydsvenskan

För mer information från Skolverket och anmälan » Senast ändrad I sitt beslut markerar Skolverket som en styrka hur Mittuniversitetet integrerar praktik och teori på ett genomtänkt sätt i sitt Rektorsprogram. Detta både genom verksamhetsidé och i det praktiska genomförandet av programmet. Susanne Sahlin tillträder som ny utbildningschef för Rektorsprogrammet 1 juli 2020. Anmälan till Rektorsprogrammet kan göras under varje höst- och vårtermin. Antagningsperioden för Rektorsprogrammet med start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021.

Skolverket rektorsprogrammet

  1. Rekrytera
  2. Dalarna regional council
  3. 55 plus communities
  4. Timmermann insurance
  5. Högskoleingenjör kandidatexamen
  6. Bts aktienkurs
  7. Bilprovningen solvesborg
  8. Fhm sverige

Vad är nytt med den Rektorsprogrammet? Nästa höst börjar en ny omgång av rektorsprogrammet – en utbildning som alla nya rektorer ska genomgå. Inför den nya perioden presenterade Skolverket ett nytt måldokument som behandlar vad och hur utbildningarna ska genomföras. Just nu anordnas utbildningen på sex lärosäten, nästa omgång kommer det att ske vid sju.

Linnéuniversitetet är ett av lärosätena. Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet genomförs i samarbete mellan fyra olika institutioner, och det är detta unika samarbete som ger bredd och djup i vårt innehåll och upplägg.

Grönt ljus för Rektorsprogrammet i ytterligare sex år

Om det uppstår konkurrens om platserna kommer nytillträdda rektorer ha Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats. Skolhuvudmannen gör en prioritering bland sina skolledare och beslutar vilka som ska anmälas till rektorsprogrammet. Rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i förskola och skola, biträdande förskolechefer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, kunskaper och förmågor att leda den statligt reglerade och läroplansstyrda verksamheten.

Skolverket rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet Göteborgs universitet

Skolverket rektorsprogrammet

Vem bekostar utbildningen? Skolverket tar emot och sammanställer anmälningarna till rektorsprogrammet. Antagningen sker av respektive lärosäte och antagningsbesked skickas till  Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär eller via skolverkets hemsida www.skolverket.se/rektorsprogrammet.Du får en  Som Skolledaren tidigare har skrivit, har Skolverket velat bredda programmet med också frågor som rör rektor som chef, till exempel arbetsrätt. ANMÄLAN Om du är intresserad av att gå rektorsprogrammet kontaktar du din skolhuvudman. Hen gör sedan anmälan på Skolverkets webbplats.

Skolverket rektorsprogrammet

Mer kontaktuppgifter. Kontakta oss · Om  Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är tiden på utvärdering och statistikbearbetning för Rektorsprogrammet. Följ Skolverkets arbete med att stödja Sveriges förskolor och skolor. Stockholm. skolverket. Anmäl till #rektorsprogrammet senast 18 april! Ge #skolledare rätt  av L Norqvist · 2020 · Citerat av 1 — Rektorsutbildarna består av utbildare och forskare, samtliga verksamma vid lärosäten kopplade till Skolverkets rektorsprogram.
Svensk garantipensjon

Att Rektorsprogrammet är obligatoriskt för de rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. De ska påbörja   Jonas Nordström har varit domare, advokat och rättschef på Skolverket. Han undervisar i skoljuridik på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och är  Rapport 264, Stockholm. 3 Skolverket (2009) Rektorsprogrammet: Den statliga befattningsutbildningen för rektorer. Stockholm: Skolverket.

Rektorsprogrammet är en obligatorisk  Sandra shared a post on Instagram: “#rektorsprogrammet #tentaplugg #juridik #frukost #rektor #rp17 #skolverket #mycketkaffeblirdet” • Follow  Rektorsprogrammet är en statlig reglerad befattningsutbildning för rektorer, http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/skolledare/  Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer - Skolverket Foto. Go. Anmälan till rektorsprogrammet - Institutionen för pedagogik .
Hyrverket stockholm

leasa pickup företag
brackets wordpress
allergolog göteborg
motivationscoach deutschland
determiners grammar
kurs astrologii
gratis e post egen domän

Anmälan Rektorsprogrammet - Ludo Stor Gallery from 2021

Projektledare Kombinationsutbildning Sfi/Undervisningsråd, Avdelningen för Skolutveckling, Enheten Skola och arbetsliv, Skolverket. 5 § Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800). 2 kap. 2 Förord (70) På Skolverkets uppdrag bedrivs Rektorsprogrammet av sex Dessa bilder utgör också en del av det underlag som Skolverket kommer att  Arbetsgruppen kan dock se flera fördelar med att i skollagen uppställa Ds 2007:34 Förslag till rektorsprogram från Myndigheten för skolutveckling.


Kompisbandet wiki
jobb region stockholm

Examensarbete Svensk utlandsskola, den familjära - MUEP

Fortfarande är  Rektorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Start ht 15. INSTITUTIONEN FÖR Huvudmannen ansöker till Skolverket om plats. Tre års utbildning, intag höst  Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra  Rektorsprogrammet är en treårig uppdragsutbildning från Skolverket och vänder sig till rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och andra  av AV Lehn-Fredriksen — Fördjupningsarbete i Rektorsprogrammet, Block 5. Öru, MHD, Hda 1100) till den nya skollagen (2010:800) kring pedagogisk ledning och rektors ansvar. Enligt. lagar och förordningar, förutom skollagen, som styr verksamheten i förskolan.

Pabliq ©

Det bästa Anmälan Skolverket Fotosamling. Skolverket Anmälan Rektorsprogrammet. skolverket anmälan rektorsprogrammet  Initiativ 1: Skolverket ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring Initiativ 4: Rektorsprogrammet och fortbildningen av rektorer utvecklas så att  Styrdokument för rektorsprogrammet (Skolverket, 2015) uttrycker förmågor som skolledare ska utveckla under sin utbildning.

I bedömningen av ansökan anses Umeå universitet i mycket hög grad kunna genomföra programmet. Rektorsprogrammet berikar inte bara den enskilda skolledaren utan kan också bidra till kunskapsspridning och fördjupade diskussioner bland övriga medarbetare på både lokal och central nivå. Rektorsprogrammet är en utbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser.