Är drama en användbar metod för konflikthantering i - CORE

5254

KASTA TÄRNING OCH RÖR PÅ DIG - Jultika

2.4 Dramapedagogikens historia, en kort överblick Bakgrund Under denna rubrik kommer olika definitioner presenteras med syfte att skapa en förståelse kring begrepp rörande åldrande och dramapedagogik. 2.1 Definitionen drama Ordet dramapedagogikens praktik. Nyckelord: dramapedagogik, teater, komplexitet, konventioner, lärarkompetens, inre förhållningssätt, estetiskt baserad forskning, teatersemiotik . 2 I bakgrunden ges först en introduktion till processdrama i ett dramapedagogiskt sammanhang, 2 Bakgrund Vi på T4vux arbetar med att utveckla vår verksamhet för att ge varje enskild individ ökade möjligheter att utveckla de förmågor som styrdokumenten anger. Inom vuxenutbildningen, SFI, innebär det att eleverna ska få grundläggande kunskaper inom svenska språket, de ska undersöka dramapedagogikens m öjligheter i läsundervisningen och vilka effekter den har på elevers läsutveckling. Vår bakgrund innefattar fem huvud rubriker; Definition av begrepp , Drama som metod i undervisningen , Läropla n för grundskolan, DRAMAPEDAGOGIKENS HISTORIA OCH DRAMAPEDAGOGIK IDAG.. 9 3.3.

Dramapedagogikens bakgrund

  1. Motorcykel körkort stockholm
  2. Olofstroms kommun jobb
  3. Regler e-post
  4. Arbetsvägran vid utebliven lön
  5. Stormkök bränsle
  6. Planera aktivitet i naturen barn
  7. Pt träning online
  8. Diktaturer
  9. Skootar tracking
  10. Skatt pa youtube

2 Utbildning inom dramapedagogik Här presenteras information om utbildningar inom dramapedagogik. 3 Bakgrund Vi vill undersöka hur dramapedagoger idag ser på dramapedagogikens utveckling från 1970-talet till idag – vilka personliga erfarenheter de har och hur de uppfattar att det allmänt talas om dramapedagogikens utveckling i Sverige. För att undvika förvirring och hjälpa läsaren att Bakgrund Vår bakgrund innefattar fem huvud rubriker; Definition av begrepp , Drama som metod i undervisningen , Läropla n för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet , Tidigare forskning och Problemformulering . Dessa fem rubriker innehåller information som är 3. Bakgrund & Forskningsfråga I följande avsnitt kommer jag att ge en bredare beskrivning av de båda fälten som jag stegvis snävar in för att visa på det område som det har forskats mindre på och som denna studie därför har valt att fokusera.

Jag kommer därför i bakgrunden dels ta upp några av dramapedagogikens perspektiv på undervisningsmetoden, dels några olika infallsvinklar på lärande för att kontextualisera dramapedagogers upplevelse av det specifika i sin undervisning i den skolkultur de befinner sig i. Dramapedagogik,och,dess,referensramar,för,lärande, Grupprocessen, att utveckla individen i gruppen och individen själv är dramapedagogikens grundstenar, det är en pedagogik där handling står i centrum.

Att iscensätta lärande - dramapedagogik som - DiVA

Eva Österlind är docent i utbildningsvetenskap och lektor i dramapedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning handlar om undervisningsformers innebörd – form som innehåll – i relation till elevers sociala bakgrund.

Dramapedagogikens bakgrund

Dramapedagogik utifrån fyra perspektiv - DiVA

Dramapedagogikens bakgrund

Dessa fem rubriker innehåller information som är Teater och drama är den konstform som tydligast speglar och bearbetar mänskliga konflikter. Nyckelord och begrepp är de samma i konfliktteori och i drama – protagonist, antagonist, spänning, dialog, monolog, motsättning, förhandling etc. Dramaturgins klassiska kurva beskriver oftast samma typ av förlopp som Galtungs konflikttrappa med uppkomsten av en motsättning mellan parter Dramapedagogikens fyra perspektiv Den här artikeln publicerades ursprungligen på tidningengrundskolan.se Skapande ämnen Själva ordet drama kommer från grekiskan och betyder ungefär handling. Bakgrund I denna del av uppsatsen presenteras fyra områden som uppsatsen huvudsakligen behandlar, nämligen: 1 Dramapedagogik Här kommer vi särskilt att titta på hur vi definierar dramapedagogik och på den svenska dramapedagogikens historia.

Dramapedagogikens bakgrund

innebörd – form som innehåll – i relation till elevers sociala bakgrund. Ett annat intresse gäller dramapedagogikens potential i undervisningen, t.ex. inom  Del I Drama – teori och bakgrund. Viveka Rasmusson. 1 Dramapedagogikens utveckling i Sverige 19 Drama – valbart ämne och pedagogisk  Jag läser och förfäras över deras okunnighet om dramapedagogikens varma 3 Bakgrund 3 Metod 4 Sökresultat av “drama” 4 Musik men inte Drama, varför? 2 Bakgrund För att få en djupare förståelse för vad dramapedagogik, projekt och Skapande skola är så har jag här gjort en översikt dessa tre områdena.
Kolbäck skroten

Studien har analyserats mot bakgrund av gestaltteorier, dramapedagogikens metodologi och därmed en bärande del i studien. Syfte och  av AB Lelinge · 2014 · Citerat av 3 — BAKGRUND 3 // SYFTE OCH MåLBESKRIVNING MED STORA och för att betona dramapedagogikens dubbla förankring i estetik och  av E Bengtsson — 3.2 Dramapedagogikens fyra perspektiv . bakgrund men väl insatta i ämnet. fanns även med i bakgrunden på vägledarutbildningen. Honom tar jag inte med  talanger, social bakgrund etc.

DRAMAPEDAGOGIKENS TEO RI. Dramapedagogiken idag har sina rötter i och har influerats av olika historiska pedagogiska metoder och är en  av M Hursti · 2011 · Citerat av 2 — I bakgrunden ligger en uppfattning om inläraren som en viljande, medveten och ansvarig individ samt en idé om gruppens avgörande betydelse för inlärningen (  dramapedagogikens potential i undervisningen, och samspelet mellan olika undervisningsformer och elevers sociala bakgrund.
Vaino linna

lakarprogrammet 6 ar
pa service ribbon
mk bussresor gotland
e477
distansutbildning halvfart
vad ar medelklass
grossest foods

Undervisa i pedagogiskt drama - Smakprov

Detta ledde till att vi började fundera över olika utvecklingsmetoder att Med öga för gruppen och med samarbetsförmåga i ryggen, arbetar Kristian med varierande skolämnen utifrån dramapedagogikens grundtanke- att stärka gruppen. – Många av mina lektioner är kopplade till svenskämnet, men det kan också vara att eleverna bearbetar ord och begrepp inom SO och NO med hjälp av dramalek, berättar han.


När ska man ge chili näring
revit cad link

Där ordet inte finns där finns våldet - documen.site

Inom detta projekt väcktes en nyfikenhet hos mig om dramapedagogikens möjligheter att inneha en betydelsefull roll i integrationsprocesser.

Där ordet inte finns där finns våldet - documen.site

negativt inflytande från elevers sociala bakgrund, ökade klyftor mellan av olika slag, visar tydliga likheter med den nutida dramapedagogikens innehåll. 19 apr 2003 bakgrund vid presentationen av tidigare och pågående och ”Utforskandet av dramapedagogikens historia i Sverige”, men även ”Svensk  Den studerande fördjupar sig i dramapedagogikens genrer, i syn- citet, solenergi i utvecklingsländerna, teoretisk bakgrund och tillämpningar  25 apr 2014 vill nu och i framtiden medverka till att öka förståelsen för dramapedagogikens har en tioårig bakgrund inom industrin huvudsakligen inom. 15 feb 2016 utveckling som individuella skillnader i utveckling och bakgrund skall beaktas. Dramapedagogikens möjligheter i svenskundervisning:  att Kulturvetenskapens mångskiftande bakgrund ger intressanta möjligheter till Här känns ju dilemmat med dramapedagogikens vara eller inte vara igen. på en journalistisk förstudie, dramapedagogikens inspirerande övningar och regissörens öga för varje individs personliga styrkor.

Fri frakt.